Julkaistu Jätä kommentti

Grotamar – Pidä dieseljärjestelmä puhtaana

Nykyisin myynnissä olevat rikittömät dieselpolttoaineet ovat hyvä kasvualusta erilaisille mikrobeille, joista joskus käytetään nimitystä dieselbakteeri. Kasvaakseen mikrobit tarvitsevat orgaanisen aineen (diesel), vettä ja sopivan lämpötilan. Jossain vaiheessa vuotta veneen polttoainetankissa tällaiset olosuhteet yleensä vallitsevat. Mikrobeja ei voi kokonaan välttää, mutta tankkauksessa kannattaa varmistaa, että tankkiin ei kulkeudu vettä tai muita epäpuhtauksia. Etenkin purjeveneissä polttoaineen vaihtuvuus tankissa on vähäistä pienen kulutuksen vuoksi, mikä lisää mikrobikasvuston riskiä. Vettä harvoin pääsee tankkiin suoraan, mutta sitä esimerkiksi tiivistyy polttoaineeseen lämpötilojen vaihdellessa.

Usein kuulee sanottavan, että ns. biokomponenttien lisääminen dieseliin aiheuttaa polttoaineen saastumisen. Näin yksiviivaista asia ei kuitenkaan ole, sillä biodieseleitä on erilaisia. Ensimmäisen sukupolven biodiesel valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä ja rasvahappoja. Tällä tavalla valmistettu diesel tunnetaan FAME-dieselinä (Fatty Acid Methyl Esther). Toisen sukupolven biodiesel valmistetaan mm. biojätteestä vetykäsittelemällä (Hydrotreated Vegetable Oil) ja tunnetaan kirjainlyhenteestä HVO.

Esteröintiprosessissa valmistetun dieselin yksi ominaisuus on se, että se sitoo jonkin verran vettä itseensä. Toisen sukupolven dieselillä vedensitomiskyky on huonompi, mutta myös siihen sitoutuu vettä. Mikrobikasvuston muodostuminen onkin todennäköisempää ns. FAME-dieseliin, mutta sitä voi muodostua myös HVO-dieseliin.

Dieselissä olevia mikrobeja ei aina ole mahdollista havaita aistinvaraisesti. Näkyvä kasvusto (biofilmi) muodostuu yleensä tankin pohjalle, minne muodostuu tumma massa. Massa voi lähteä lähtee liikkeelle esimerkiksi kovassa aallokossa kulkeutuen edelleen polttoainejärjestelmään ja tukkii huonolla tuurilla suodattimet ja polttoaineputket.

Grotamar
Grotamar
Ohessa kuva kahden eri veneen tankista otetuista diesel -näytteistä. Oikeanpuoleinen näyte on polttoaineesta, mikä silmin nähden on lähes puhdasta. Laboratorioanalyysin perusteella polttoaineessa on kuitenkin jonkin verran emulgoitunutta vettä ja mikrobeja. Vasemmanpuoleisessa polttoaineessa on voimakasta mikrobikasvustoa, minkä voi helposti havaita.

Jos tankkiin on jo muodostunut näkyvää kasvustoa, pitää se saada pois ennen tankin ja muun polttoainejärjestelmän kemiallista puhdistusta. Mekaaninen puhdistus onnistuu hyvin silloin, kun tankissa on huoltoluukku, mistä puhdistus onnistuu. Huoltoluukun kautta poistetaan polttoaine ja kaikki lika mekaanisesti. Kiertohuuhtelulla tankki voidaan puhdistaa silloin, kun huoltoluukkua ei ole.

Mekaanisen puhdistuksen jälkeen polttoainejärjestelmä käsitellään kemiallisesti. Uuteen polttoaineeseen lisätään Grotamar82 -lisäaine, jotta tankkiin ja muuhun polttoainejärjestelmään jääneet mikrobit, hiivat ja sienet saadan hävitettyä.  Ilman käsittelyä järjestelmään jää aina mikrobeja ja ne saattavat alkaa muodostaa nopeastikin uutta kasvustoa tankkiin. Monet kuluttajamyynnissä olevat dieselin lisäaineet vaikuttavat polttoaineeseen sitoutuneeseen veteen, mutta eivät tuhoa tehokkaasti muuta kasvustoa.

Jos tankissa ei ole näkyvää kasvustoa, niin diesel ja koko polttoainejärjestelmä on mahdollista pitää puhtaana ennakoimalla ja lisätä puhtaaseen polttoaineeseen vuosittain Grotamar82 -lisäaine. Lisäys on hyvä tehdä syksyllä ennen veneen talvitelakointia. Syksyn ja leudon talven aikana vettä voi kondensoitua tankkiin, mikä luo otolliset kasvuolot mikrobeille seuraavana kesänä.

Grotamar82 -lisäaine on kehitetty ammattikäyttöön ja sitä ei ole kaupan hyllyltä suoraan ostettavissa. Grotamar -käsittelyn voit tilata Veneelle.fi:n kautta (lähetä sähköposti tai soita). Palvelu on tarjolla Tampereen ja lähialueen veneilijöille.